Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31497-400 Motie van de leden Westerveld en Simons over belangen van ouders en kinderen beter waarborgen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-404 Motie van de leden Ceder en Westerveld over onderzoek naar de ervaren veiligheid om een melding te doen bij de IGJ

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

31497-405 Motie van de leden Simons en Kuiken over het advies van de Jeugdsprong serieus beoordelen

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

31497-398 Motie van het lid Kwint c.s. over nagaan of jongeren een passende plek hebben gekregen na sluiting van De Hoenderloo Groep

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-402 Motie van de leden Peters en Kuiken over betere hulp voor kinderen van De Hoenderloo Groep

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31497-406 Motie van het lid Simons c.s. over de geleerde lessen uit het onderzoek omzetten in de praktijk

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

28345-245 Motie van het lid Peters over een uitgewerkt plan waarmee de jeugdwerkketen eenvoudiger en transparanter wordt

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

25295-960 Motie van het lid Ploumen c.s. over een deltaplan jeugd

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

31015-219 Motie van het lid Peters c.s. over structureel in dialoog gaan met lotgenoten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31015-217 Motie van de leden Wörsdörfer en Westerveld over maatregelen om groepsgroottes terug te dringen

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

31839-755 Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Wörsdörfer over ondersteuning van gemeenten bij problemen met de zorgcontinuïteit

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XVI-60 Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (t.v.v. 35570-XVI-27)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-74 Motie van het lid Bisschop over een actievere toets op zorgvuldigheid en rechtmatigheid bij maatregelen van de kinderbescherming

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-28 Motie van het lid Peters c.s. over een werkelijke systeemverandering in de keten van jeugdbescherming

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-32 Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Voordewind over het compenseren van jeugdzorginstellingen voor de vennootschapsbelasting

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-29 Motie van de leden Van Gerven en Westerveld over niet-gescheiden uithuisplaatsing van broers en zussen wettelijk verankeren

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-22 Motie van de leden Wörsdörfer en Voordewind over plannen gericht op kleinschalige transformatie

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-20 Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over een kader voor scherpere keuzes over wat onder jeugdhulp wordt verstaan

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-21 Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over betere kennis en kunde van raadsleden over jeugdzorg

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-26 Motie van het lid Peters c.s. over het regelen van regie op kleinschalige zorginitiatieven

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-741 Motie van het lid Voordewind c.s. over in het convenant met VNG en BZGJ borgen dat de Jeugdautoriteit stevige bevoegdheden krijgt

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-106 Motie van de leden Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-659 Motie van het lid Westerveld over richtlijnen over de vergoedingen voor pleegouders

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Pleegzorg/gezinshuizen (AO d.d. 16/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 18/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting van de Hoenderloo Groep

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35