Brief regering : Voortgang AI en algoritmen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
 • Mede ondertekenaar
  R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27529-240 Motie van het lid Hijink c.s. over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

31066-778 Motie van het lid Azarkan over de richtlijnen voor algoritmische data-analyses laten toetsen door een ethische commissie

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-16 Motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35510-35 Motie van het lid Azarkan over een wettelijk kader voor het gebruik van artificiële intelligentie en algoritmes door uitvoeringsorganisaties

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

27879-81 Motie van het lid Moorlag c.s. over het opstellen van een gedragscode door het bedrijfsleven

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming inzake resultaten ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Activiteiten

Marktwerking en mededinging

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over een privacylek in de systemen van de GGD

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45