Brief regering : Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35352-33 Tweede nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een einde maken aan verklaringen die homoseksualiteit afwijzen (t.v.v. 35352-32)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15
Naar boven