Brief regering

Besluit inzake de transitie van het BPRC naar minder proeven en meer proefdiervrije innovaties

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.