Brief regering

Aanscherping uitzondering winkelopening

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief aan (koepel)branches van de detailhandel en de voorzitters van VNO-NCW en MKB NL over aanscherping uitzondering winkelopening