Brief regering

Lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020
Bijlage
Monitor Regionale Aanpak Lerarentekort
Bijlage
Stand van zaken moties en toezeggingen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.