Brief regering

Voorhang concept Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo en toezeggingen in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media houdende regels voor de verstrekking van aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen in het voortgezet onderwijs (Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo)