Brief regering

Appreciatie van de adviezen over de governance van het Noordzeeoverleg en deelname van de visserijsector

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies afspraken governance van het Noordzeeoverleg (NZO)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-04-2018
29664-182Motie van het lid De Groot c.s. over de regie op de Noordzee