Brief regering : De derde onderwijs- en zorgbrief

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Medeindiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-VIII-162 Motie van het lid Westerveld c.s. over ervaringen met het afstandsonderwijs benutten voor de aanpak van thuiszitters

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-351 Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over bindende afspraken over terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10