Brief regering

Rapport ‘Beginselen versus praktijken’ van Stichting decentraalbestuur.nl

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Beginselen versus praktijken. Toetsing van decentralisatieprocessen, met aanbevelingen voor versterking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.