Brief regering

Pilot stimulering transparant proefdieronderzoek en voortgang van transitie naar minder proeven met apen en meer proefdiervrije innovaties in het BPRC

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Onderzoeksrapport Kosten transitieplan BPRC

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.