Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35517-72 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 maart 2021, over wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Eindtekst

35517, eindtekst

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35517-44 Derde nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

35517, bijgewerkt t/m nr. 16 (Tweede NvW d.d. 11 januari 2021)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35517-16 Tweede nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

35517, bijgewerkt t/m nr. 12 (NvW d.d. 9 november 2020)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35517-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35517-12 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - rappelbrief over het concept-besluit toegelaten instellingen

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35517-5 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35517-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35517-1 Koninklijke boodschap

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

35517 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35517-3 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00