Brief regering : Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

31497-391 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 november 2020, over Passend onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

31497-357 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind (t.v.v. 31497-349)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-347 Motie van de leden Westerveld en Kwint over onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin een kind ondersteuning krijgt

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-348 Motie van de leden Westerveld en Kwint over officieel erkennen van Samen naar School-klassen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-343 Motie van het lid Westerveld

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-224 Motie van het lid Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-318 Motie van de leden Westerveld en Van Meenen over de kosten van samenwerkingsverbanden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-314 Motie van de leden Rudmer Heerema en Westerveld over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-327 Motie van het lid Van Meenen over inclusief onderwijs voor ieder kind

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-324 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een betere borging van passend onderwijs in het curriculum van de lerarenopleidingen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-328 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een landelijke norm voor basisondersteuning (t.v.v. 31497-315)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-305 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een aanspreekpunt op onderwijsinstellingen voor leerlingen en studenten met een zorgbehoefte

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-294 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Kwint over het centraal stellen van de professional (t.v.v. 31497-286)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-292 Motie van de leden Van Meenen en Rudmer Heerema over regels voor administratie en verantwoording inzichtelijk maken

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-267 Motie van het lid Van Meenen over ondersteuningsmogelijkheden beschrijven in de schoolgids

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 31/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10