Brief regering : Evaluatie van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29023-518 Monitor Energiearmoede 2023

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Mutluer, Lahlah, Boswijk en Helder over de sluiting van het politiebureau in Wolvega

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Advies aangescherpt: speel niet in zeeschuim, maar strandganger weet van niets'

Indiener G. Chakor, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Influencers zamelen via Nederland geld in voor uitrusting Russische militairen’

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Jonge huisartsen springen in gat dat Co-Med achterlaat, maar worden tegengewerkt door curator’

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De toelating tot de re-integratiefase van de levenslanggestrafte heer Baybasin

Indiener G.F.C. van Meijeren, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het feit dat de MIVD de wettelijk verplichte notificatieplicht bij afluisteren, aftappen en andere bijzondere bevoegdheden niet nakomt

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Een toezegging die namens de minister gedaan is tijdens de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening gisteren in Den Haag

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Dat het advies met betrekking tot PFAS in zeeschuim is aangescherpt, maar strandgangers van niks weten

Indiener I. Kostic, Tweede Kamerlid

Brief regering

35154-33 Appreciatie voorstel besluit Gemengd Comité CETA inzake aanvullende voorschriften voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)

Indiener R.J. Klever, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Brief regering

22112-3961 Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q2 2024

Indiener C.C.J. Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

De Belastingdruk op middenhuurwoningen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het nieuws dat zeeschuim onveilig is door vervuiling met PFAS

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Brief regering

36410-VI-102 Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Bedrijven gaan over lijken en verdienen fors aan de goedkope arbeidsmigrant”

Indiener T. van Oostenbruggen, Tweede Kamerlid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de problemen bij Esdégé Reigersdaal

Indiener V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht omtrent de opheffing van commissie Schneiders die de Landelijke Eenheid onderzocht en zou monitoren

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht: ‘Mensen voelen zich niet serieus genomen door UWV bij WIA-aanvraag: 'Arts zei dat ik mijn klachten aandik'’

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het opzeggen van het verdrag inzake clustermunitie door Litouwen

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Brief regering

34225-70 Uitspraak juridische procedure inzake vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener G.P. Tuinman, staatssecretaris van Defensie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Piri over het corruptieschandaal rond de asielopvang in Van der Valk-hotels

Indiener M.H.M. Faber-van de Klashorst, minister van Asiel en Migratie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paternotte, Piri, Boswijk, Teunissen en Dassenf over het bericht ‘Nederland stuurt toch minister naar Hongarije’

Indiener H.W.M. Schoof, minister-president

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over de betrokkenheid van de regering bij het strafproces tegen een Kamerlid en openbaarmaking van alle daarop betrekking hebbende documenten

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

33321-11 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over MIVD en Cyber

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een commissiedebat

36410-VIII-143 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

30821-233 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over de voortgang van de Delta Rhine Corridor

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Verslag van een commissiedebat

28676-463 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over NAVO

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slagt-Tichlemann over het bericht ‘Zorginnovaties sneuvelen door financieringsregels

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een commissiedebat

32317-887 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het artikel in de Telegraaf van 30 mei 2024: ‘Vrees voor onderhoudsproblemen van monumentale kerken door milieuzone: Niet te betalen’

Indiener C.A. Jansen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De Kamerbrief 29338-276 over het Nationaal Versterkingsplan van Micro-chiptalent als reactie op het advies van speciaal gezant microchipindustrie Dhr. H. de Jong

Indiener F.A. Zeedijk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De stijgende invoer van Russisch gas

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het opleggen van budgetplafonds aan Pro Persona door de zorgverzekeraars

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Grote lasten onder dwangsom voor drankenproducenten als gevolg van niet behalen statiegeld doelstellingen

Indiener P. Bamenga, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bloedbad bij studentenprotesten in Bangladesh

Indiener D.H. Hirsch, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Grote verhuurders: geen verkoopgolf door middenhuurwet, huren dalen beperkt”

Indiener R.M. Welzijn, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het interview met Hoogleraar Psychiatrie Damiaan Denys in NRC Handelsblad “De wens om niet te willen leven mag je niet gelijk stellen aan de wens om dood te zijn”

Indiener R.Y. Hertzberger, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Wc-papier komt vaak uit de ‘groene woestijn’ van Brazilië’

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De behandeling van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De bevoegdheden van de ACM en het beschermen van consumenten voor de gevolgen van marktmacht

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Brief regering

36284-43 Woo-besluit Excuses Slavernijverleden

Indiener J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29539-9 Voordracht kandidaat voor de functie van Eurocommissaris

Indiener H.W.M. Schoof, minister-president