Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30872-237 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het in kaart brengen van de hoeveelheid plastic in het milieu als gevolg van blik in het zwerfafval

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen (30872-232)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Circulaire economie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00