Brief regering : Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32813-608 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2020, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

35570-26 Motie van de leden Segers en Klaver over ontwerpen van een nationaal isolatieprogramma

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35470-VII-12 Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over een tussentijdse evaluatie van het programma aardgasvrije wijken t.v.v. 35470-VII-9

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-529 Motie van de leden Agnes Mulder en Beckerman over toegang voor woningbouwcorporaties tot de SDE+

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-471 Motie van de leden Beckerman en Van Eijs over handhaven van de 70% instemmingsregel

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

30196-696 Motie van de leden Van Eijs en Sienot over het wegnemen van drempels voor energiebesparende maatregelen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 12/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Debat over de Urgendazaak

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven