Brief regering

Uitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over meer regie op het functioneren van de strafrechtketen (Kamerstuk 35470-VI-14)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.