Brief regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de motie-Lintmeijer inzake directe democratie (Kamerstuk 34854-N)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Motie-Lintmeijer inzake directe democratie (Kamerstuk 34854-N)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.