Brief regering : Rapport van ENCO over kernenergie naar aanleiding van de motie Yesilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35167-15)

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek stand van zaken uitvoering motie Yesilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over onderzoek rol kernenergie in energiemix (35167-15)

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

35570-11 Motie van het lid Dijkhoff c.s. over een marktconsultatie onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Motie

35167-15 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15