Brief regering

Afschrift van de reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman over Grenzen aan vreemdelingenbewaring over het regime in vreemdelingenbewaring

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Beleidsreactie op rapport 'Grenzen aan vreemdelingenbewaring' over het regime in vreemdelingenbewaring