Brief regering

Besluit tot indeplaatsstelling ex artikel 124 e.v. Gemeentewet gemeente Westland

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124, juncto 124b van de Gemeentewet