Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32043-497 Motie van het lid Slootweg c.s. over onderzoek naar een kapitaalgedekt pensioenstelsel

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

32043-462 Motie van de leden Klaver en Asscher over alles doen om de verplichtstelling niet in gevaar te laten komen

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

32043-474 Motie van het lid Bruins c.s. over jongerenorganisaties betrekken bij het pensioenvraagstuk

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

32043-461 Motie van de leden Klaver en Asscher over een voorstel voor de wachttijd in de uitzendsector

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

32043-463 Motie van de leden Klaver en Asscher over een kwalitatieve analyse van pensioencontracten door het SCP

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

32043-460 Motie van de leden Asscher en Klaver over de voortgang en keuzes van de stuurgroep pensioencontracten

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34996-11 Gewijzigde motie van het lid Slootweg over het nabestaandenpensioen op risicobasis en de Anw-hiaatverzekering expliciet beschermen (t.v.v. 34996-8)

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34996-10 Nader gewijzigde motie van het lid Slootweg over een advies over een adequate dekking in het nieuwe stelsel (t.v.v. 34996-9)

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

34996-5 Motie van het lid Van Weyenberg over het uitwerken van een wettelijke uniformering van het partnerbegrip

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45
Naar boven