Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord (Kamerstuk 32043-519)

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek toezending relevante stukken Pensioenakkoord

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00