Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

28-07-2020
31839-746Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2020, over Jeugd

22-01-2020
35219-9Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

18-11-2019
35300-XVI-99Motie van het lid Wörsdörfer over het zo veel mogelijk beperken van lokale en regionale verantwoordingseisen

05-06-2019
31839-670Motie van het lid Peters c.s. over onderzoek naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

21-06-2018
34880-10Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen