Brief regering : Hervestiging van de wolf in Nederland

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33576-146 Motie van de leden Futselaar en Bromet over de beschermde status van de wolf

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

33576-152 Motie van de leden Geurts en Weverling over een breed maatschappelijk debat over de hervestiging van de wolf in Nederland

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Natuur (AO d.d. 12/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Natuur

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10