Brief regering

Informatie over een aantal onderwerpen ten behoeve van het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid van 28 mei 2020

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen
Bijlage
Onderzoeksbevindingen landelijke snelheidsverlaging en geluidniveau

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.