Brief regering

Stand van zaken uitvoering beleidsreactie commissie-Pechtold en moties en toezeggingen met betrekking tot erfgoed

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Adviesaanvraag Raad voor Cultuur Commissie inzake bescherming roerend erfgoed

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.