Brief regering

Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rookverbod. Inspectieresultaten 2019
Bijlage
Meetprotocol convenant geluid Nederland 2019
Bijlage
Leeftijdsgrens tabak. Inspectieresultaten 2019
Bijlage
Minimum Unit Pricing voor alcohol – Verkenning van effectiviteit, implementatieaspecten en scenario’s voor prijsbeleid inNederland
Bijlage
Voortgangsrapportage 2019 Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek
Bijlage
Evaluatie The Model’s Health Pledge. Ervaringen & Impact in beeld
Bijlage
Brief aan de Europees Commissaris Kyriakides met het verzoek de Europees vastgelegde meetmethode voor het meten van emissies van teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) van sigaretten te wijzigen
Bijlage
Onderzoeksresultaten campagne I Love My Ears. Monitoring van campagnedoelen
Bijlage
Verkenning effectief alcoholbeleid op het hoger onderwijs. Hoe kan effectief alcoholbeleid op het HO er uit zien en hoe kan het geïmplementeerd worden?
Bijlage
FACTSHEET ELEKTRONISCHE SIGARETTEN (E-SIGARETTEN)
Bijlage
Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel. Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2019
Bijlage
Verkrijgbaarheidsonderzoek alcohol door minderjarigen 2019
Bijlage
Sport en alcohol onlosmakelijk verbonden? Onderzoek naar normalisering van alcoholgebruik in de sportomgeving
Bijlage
DERDE CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE VERSTERKTE MUZIEK