Brief regering : Kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk (Kamerstuk 29544-1006)

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35300-XV-49 Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-45 Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-36 Motie van Tielen en Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-59 Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over een plan van aanpak voor gelijke kansen voor vrouwen

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-62 Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

29544-942 Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over in gesprek gaan met sociale partners om uitbreiding van gewerkte uren te bevorderen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31322-384 Motie van het lid Westerveld c.s. over het stelsel eenvoudiger maken

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34967-13 Motie van het lid Smeulders c.s. over promoten van voorbeelden van ruimer kraamverlof

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

30420-286 Motie van de leden Van den Hul en Özütok over stimuleren van ouderschapsverlof bij mannen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet invoering extra geboorteverlof (34967)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Kinderopvang (AO d.d. 13/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk - 29544-1006

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45