Brief regering

Uitvoering Urgenda-vonnis

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
De invloed van de coronacrisis op de Nederlandse broeikasemissies in 2020

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.