Brief regering

Eerste evaluatie invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-04-2020
35450-VI-2Memorie van toelichting