Motie

Motie van het lid Wilders over mensen die vermoedelijk aan het coronavirus zijn overleden, als ‘vermoedelijk cv’ registreren

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-04-2020
25295-249COVID-19 Update stand van zaken