Brief regering

Niet-ingediende voorstellen lijsten spoedeisende wetsvoorstellen/implementatievoorstellen eerste helft 2020

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overzicht van wetsvoorstellen