Brief regering

Reactie op aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling van de OCW-begroting van 2020 en van de wetgevingsoverleggen van Media, Cultuur en Emancipatie (Kamerstuk 35300 VIII)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-11-2019
35300-VIII-112Motie van het lid Van der Molen c.s. over onlinereclame op sociale media altijd als zodanig kenbaar maken

18-11-2019
35300-VIII-96Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen

07-11-2019
35300-VIII-40Motie van het lid Rudmer Heerema over een financiële voorziening voor geïndiceerde topsporttalente

07-11-2019
35300-VIII-62Motie van het lid Van Meenen c.s. over de facilitering van studentenraden.

07-11-2019
35300-VIII-42Motie van het lid Wiersma over ruimte voor een praktijkroute en een afstandsroute

07-11-2019
35300-VIII-45Motie van het lid Wiersma c.s. over een nadere aanpak voor het profileringsfonds

07-11-2019
35300-VIII-37Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over financieel aantrekkelijk maken van meer uren werken

07-11-2019
35300-VIII-43Motie van de leden Wiersma en Bruins over studenten die met intellectueel eigendom een bedrijf willen starten

07-11-2019
35300-VIII-53Motie van de leden Rog en Bruins over vergroten van de instroom op de pabo

07-11-2019
35300-VIII-55Motie van de leden Rog en Rudmer Heerema over differentiatie op de pabo

07-11-2019
35300-VIII-44Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen

07-11-2019
35300-VIII-38Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen over een pilot met flexibele omgang met instroom en doorstroom

07-11-2019
35300-VIII-50Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve

07-11-2019
35300-VIII-33Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal