Brief regering

Toezegging over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport ‘Onvoldoende beschermd: Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Schematische weergave per maatregel
Bijlage
Enquêteresultaten