Brief regering

Rapport ‘Naar een stelsel met toekomst – bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Naar een stelsel met toekomst. Bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.