Brief regering

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag over de nieuwe Bijlage VII van het op 10 september 1998 te Rotterdam tot stand gekomen Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke stoffen chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (Trb. 1999, 30)

Download Download

Indieners