Brief regering : Nota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

26485-361 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 december 2020, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (IMVO)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Eindtekst

35570-XVII, eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-XVII-8 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel. Verzoek reactie initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - appreciatie SER-advies duurzame ketenimpact

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-XVII)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel van wet

35570-XVII-1 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-XVII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35570-XVII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35207-36 Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2020, over Oeigoerse dwangarbeid

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-332 Kabinetsreactie op SER-advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen; Over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO’

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-333 Rapport evaluatie IMVO-convenanten

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Reactie op initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Initiatiefnota

35495-2 Initiatiefnota

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35495-1 Geleidende brief

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Ketenimpact Oeigoerse dwangarbeid

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00