Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Motie van het lid Özütok over in voorbereiding op de kabinetsformatie in gesprek gaan met decentrale overheden

Download Download

Ondertekenaars