Brief regering : Uitvoering Urgenda-vonnis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35236-10 Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over inventariseren van de resterende opgave om te voldoen aan het Urgenda-vonnis (t.v.v. 35236-8)

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

35236-7 Motie van het lid Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket klimaatmaatregelen presenteren

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35236-4 Motie van het lid Van Raan over de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van het 40-puntenplan

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35235-6 Motie van het lid Van Raan over het risico minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist wordt

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35300-28 Motie van het lid Thieme over een uiterste inspanning leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen

Indiener M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de Urgendazaak

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45