Motie (gewijzigd/nader)
Problematiek rondom stikstof en PFAS

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Von Martels over meer ruimte voor verantwoorde toepassingen van grond in diepe plassen (t.v.v. 35334-58)

Download Download

Ondertekenaars