Brief regering

Reactie op de motie van de leden Bruins en Jasper van Dijk over arbeidsconstructies die wel en niet meer zijn toegestaan in kaart brengen (Kamerstuk 35000-XV-67)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-04-2020
35358-7Nota naar aanleiding van het verslag

17-01-2020
35358-6Verslag

11-12-2019
35358-3Memorie van toelichting