Brief regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen in verband met uitbreiding van de instellingsgehandicaptenparkeerkaart

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Ontwerpbesluit met nota van toelichting