Brief regering : Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32847-607 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 december 2019, over Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00