Brief regering : Kabinetsreactie op het rapport ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34352-173 Motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Participatiewet/ Breed Offensief (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15