Brief regering

Kabinetsreactie op het rapport ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019. Succes en stagnatie bij arbeidstoeleiding van statushouders
Bijlage
Integratie door werk. Meer kansen op werk voor nieuwkomers

Gerelateerde documenten