Brief regering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35300-43)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten