Brief regering

Invulling van de motie van het lid Van der Lee over het onderzoeken van de wijze waarop waterzijdig inregelen toegevoegd kan worden aan de lijst van erkende maatregelen en de motie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over het verplichten van ledverlichting voor bedrijven

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Besparingspotentieel van waterzijdig inregelen van Cv-systemen. Onderzoek naar haalbaarheid van waterzijdig inregelen als Energiebesparende maatregel in het kader van de Wet milieubeheer
Bijlage
Besparings-potentieel van LED-verlichting. Aanpassingsvoorstel van EML-maatregelen voor de verlichting

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.