Brief regering

Voortgang renovatie Binnenhof

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

23-04-2019
34293-65Motie van het lid Middendorp c.s. over het conform planning afronden van het voorlopig ontwerp

23-04-2019
34293-62Motie van het lid Beckerman c.s. over een contract met Pi de Bruijn

23-04-2019
34293-69Motie van het lid Van Eijs c.s. over verbeteren van de governancestructuur