Brief regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) op 29 oktober 2019

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-12-2019
35300-VII-86Tweede nota van wijziging

28-10-2019
35300-VII-10Nota van wijziging

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State

17-09-2019
35300-VII-2Memorie van toelichting