Brief regering

Ontwerpwijziging Scheepsafvalstoffenbesluit lozen sanitair afvalwater zeeschepen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart in verband met het herstel van een omissie (lozen zeeschepen)