Brief regering

Ontwerpwijziging Scheepsafvalstoffenbesluit lozen sanitair afvalwater zeeschepen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart in verband met het herstel van een omissie (lozen zeeschepen)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.